Pan Malý počítá kamarády

Ilustrace k autorské, zatím nepublikované knize

P1070360
P1070368
P1070365
P1070372
P1070375
P1070357
P1070358